SAPMED

Biblioteka zawiera materiały przydatne w użytkowaniu oraz w prowadzeniu nadzoru nad sprzętem medycznym w placówkach służby zdrowia. Zawartość podzielona jest na trzy grupy dokumentów w formacie PDF:

  • BIBLIOTEKA INSTRUKCJI UŻYTKOWANIA – oryginalne instrukcje producentów różnego rodzaju sprzętu medycznego
  • BIBLIOTEKA ZAKRESÓW CZYNNOŚCI PRZEGLĄDOWYCH – materiały zawierające zalecenia producentów w zakresie czynności wykonywanych w ramach przeglądów konkretnych urządzeń medycznych
  • BIBLIOTEKA DOKUMENTÓW – zbiór zapisów mających wspomóc pracę osób odpowiadających za nadzór nad sprzętem medycznym

Zawartości wszystkich bibliotek dostępna jest wyłącznie po wpisaniu hasła, które jest udostępniane tylko  członkom Stowarzyszenia.