SAPMED

Stowarzyszenie Rozwoju Pracowników Aparatury Medycznej SAPMED
zwiększamy spójność środowiska pracowników aparatury medycznej w jednostkach służby zdrowia!

Nasze Stowarzyszenie powstało 31.03.2022 roku z potrzeby zwiększenia spójności środowiska pracowników jednostek służby zdrowia, którzy zawodowo zajmują się opieką techniczną i nadzorem nad sprzętem medycznym.

Celem naszego Stowarzyszenia jest poszerzanie wiedzy na temat funkcjonowania, konserwacji, napraw i przeglądów sprzętu medycznego wraz z jego zakupami, zarządzaniem i nadzorem, wyznaczanie nowych kierunków działania, ujednolicanie metod funkcjonowania sekcji w zakresie napraw i przeglądów, reprezentowanie pracowników działów aparatury medycznej w kontaktach z firmami i instytucjami oraz dzielenie się doświadczeniami i wspomaganie osób z mniejszym doświadczeniem.

Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej, utrzymuje się wyłącznie ze składek członków zwyczajnych i wspomagających.

Systematycznie odbywają się spotkania audio na komunikatorze WhatsApp, na których omawiane są tematy związane z problemami technicznymi i funkcjonalnymi sprzętu medycznego, strukturą funkcjonowania działów aparatury medycznej, nadzorem nad sprzętem oraz zakupami. Na spotkania zapraszani są też specjaliści z różnych dziedzin sprzętu medycznego, którzy omawiają dany temat a następnie biorą udział w dyskusji.

Komunikator WhatsApp jest główną platformą służącą do codziennej komunikacji między członkami Stowarzyszenia oraz do dzielenia się bieżącymi problemami technicznymi i organizacyjnymi związanymi z aparaturą medyczną.

Na bieżąco gromadzone są materiały do trzech bibliotek dokumentów zamieszczonych na stronie Stowarzyszenia (materiały dostępne są tylko dla członków Stowarzyszenia):

  • biblioteka dokumentów – dokumenty związane z zarządzaniem, przetargami, zakupami, przeglądami i naprawami
  • biblioteka instrukcji użytkowania sprzętu medycznego
  • biblioteka zakresów czynności przeglądowych sprzętu medycznego