SAPMED

Zarząd:

Krzysztof Duniewicz – Prezes Zarządu
Robert Demel – Wiceprezes
Aneta Wójtowicz – Skarbnik

Komisja Rewizyjna:

Sławomir Indeka – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Janusz Kordaszewski – Członek Komisji Rewizyjnej