SAPMED

Szczegóły dotyczące aplikacji zaproponowanej do prowadzenia wideokonferencji podamy na początku maja.