SAPMED

Tym razem zapraszamy na szkolenie dotyczące obsługi strony MEDIPMENT w formie konferencji wideo podczas której, Pan Piotr Guzowski przedstawi nam wszystkie tajniki funkcjonowania portalu.

Tematem najbliższego, otwartego spotkania audio będzie elektroniczna karta znieczuleń oraz systemy integracji oddziałów intensywnej terapii. Szczegóły techniczne i funkcjonalne przybliży nam nasz gość Pan Sebastian Mielnik.

Na najbliższym spotkaniu Whatsapp audio omawianych będzie kilka tematów ściśle związanych z nadzorem i zarządzaniem sprzętem medycznym.

Przypominam o uregulowaniu składki członkowskiej za 2023 rok Wydarzenia Informacje bieżące Wiadomości